คูลลิ่งทาวเวอร์ , ซ่อมคูลลิ่งทาวเวอร์ , อะไหล่คูลลิ่งทาวเวอร์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด
ผู้ผลิต จำหน่าย ซ่อม Cooling Tower ทุกรุ่น ทุกแบบ
ด้วยความรู้สึกที่ดี จากเรา บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด

บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสได้รับใช้ และ บริการท่าน ในงานระบบคูลลิ่งทาววอร์ และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานด้านที่ บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด มีความชำนาญ และ เชี่ยวซาญเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รู้จัก บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด ในอีกหลาย ๆ แง่มุม บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด จึงขอแนะนำตัวเองต่อท่านด้วยประวัติ และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด ถือกำเนิดด้วยทีมงาน ของคนรุ่นใหม่ รวมตัวกันก่อตั้งขึ้น โดยมีบุคคลาการที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านเครื่องกล งานไฟฟ้า และ งานโยธา โดยเฉพาะจากประสบการณ์ในงานระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์ มายาวนาน ปัจจุบัน บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนา ทางด้าน ทรัพยากรบุคคล ความรู้ ความสามารถและ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับกับการพัฒนาประสิทธิภาพ ของงานระบบ การประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะ เสนอแนวทางใหม่ๆ ให้แก่ท่านในทันทีที่ท่านต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยอุดมการณ์ ร่วมกันอันมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาระบบงาน และ การบริการ ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและ ความจริงใจ อันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ จึงทำให้ บริษัท โปรเฟส คูลลิ่ง จำกัด มีวันนี้ และพร้อมจะทำงานให้ท่านในขอบเขตงานดังต่อไปนี้